Inscripció Voluntaris

La Copa del Món FIH femenina de hockey Terrassa 2022 només serà possible amb l’ajuda de tot l’equip de voluntaris! Aquests autèntics hockey lovers són l’orgull de l’organització, de la RFEH i de tot el hockey internacional! Tothom podrà aspirar a prendre part d’un campionat que arribarà a tots els racons del planeta! Si vols formar-ne part només t’has d’inscriure al formulari que trobaràs a continuació. En cas de dubtes, pots contactar amb voluntarios@terrassa2022.com.

A partir del 15 de març a les 00.01 h, tots aquells que s'hi inscriguin passaran directament a la llista d'espera. L'organització contactarà amb aquest col·lectiu per informar-los al respecte.

Si el candidat o candidata a voluntari o voluntària és menor d'edat (16 anys complerts l'1/7/2022 * i menor de 18 anys), els pares, mares o tutors han d'omplir el formulari en nom seu.
* Les persones menors de 16 anys a data 1/7/2022 no podran ser admesos al voluntariat
Nota: Els camps marcats amb (*) són obligatoris.
Dades Personals de la/del Candidata/at
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Format incorrecte, ex: 12345678A
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Format incorrecte, ex: 12345678A
Tractament de dades personals
Sí consento expressament i autoritzo el tractament de les dades personals de la persona menor d'edat que represento, dins el marc del Mundial de Hockey Femení que es celebrarà a Terrassa del 1 al 17 Juliol de 2022,organizat per la Real Federación Española de Hockey.
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Format incorrecte
Camp obligatori!
Dades Referència al Voluntariat
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Camp obligatori!
Consentiment de tractament de dades
Dret d’imatge
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, marqui si dóna el seu consentiment exprés i autoritza a la Real Federación Española de Hockey (entitat organitzadora d’aquest Mundial) a captar, enregistrar, usar, publicar i distribuir la seva imatge i/o veu a través de qualsevol mitjà de comunicació inclosos, entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) com a Voluntari en el Mundial de Hockey Femení que es celebrarà a Terrassa del 1 al 17 Juliol de 2022. L’autorització a l’ús de la seva imatge i/o veu es limitarà al marc del propi Mundial i únicament a activitats no lucratives.
Camp obligatori!
Autorització a l’enviament d’informació per mitjans electrònics
Si dóna el seu consentiment i autoritza a la Real Federación Española de Hockey (entitat organitzadora d’aquest Mundial) a enviar-li mitjançant correu electrònic informació dels diferents actes, seminaris, jornades, formació, publicacions i/o activitats que puguin ser del seu interès relatives sempre al Mundial de Hockey Femení que es celebrarà a Terrassa del 1 al 17 Juliol de 2022, marqui la següent casella.
Camp obligatori!

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva participació en els nostres programes de voluntariat. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, com li informem en la nostra Política de privacitat i Avís legal.

Camp obligatori!