Política de Privacitat i Avís Legal

Política de Privacitat

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l'informa que les dades personals proporcionades per vostè a través de la pàgina web terrassa2022.com (en endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament
Les dades personals recollides a través d'aquest lloc web seran tractades per REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY, amb domicili per a l'exercici de drets en CL SEGÒVIA, 71 LC. - A - 28005 MADRID (Madrid). Correu electrònic: competicion@rfeh.es
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@rfeh.es

Finalitats del tractament

  • Informar-sobre les nostres activitats, quan així ho sol·liciti a través dels formularis de la pàgina web o per correu electrònic.
  • Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, si s'escau.
  • Quan així ho sol·liciti, tractarem les seves dades per mantenir-lo informat sobre les promocions i novetats dels nostres partners. Aquest tractament, comporta la comunicació de les seves dades de contacte als mateixos.
  • Gestionar la seva participació com a voluntari en qualsevol de les nostres activitats, quan sol·liciti participar en els nostres processos de voluntariat.
  • Amb la finalitat d'obtenir informació de l'ús de la pàgina web, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquests efectes, la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY utilitza informació estadística elaborada pel proveïdor de Serveis de Internet que no permet identificar l'interessat en cap moment.
  • Quan realitzi els nostres qüestionaris anònims, l'usuari no serà identificat per cap mitjà, directe o indirecte, per la qual cosa no es tractaran les seves dades personals.

Legitimació
Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis de la pàgina web seran tractades únicament en basant-se el consentiment atorgat per l'interessat, a través de l'acceptació de la casella disposada per a tal fi; aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda de la pàgina web serà tractada en base a l'interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar l'usuari.

Destinataris
Les dades personals obtingudes a través de la pàgina web no seran comunicades a tercers, llevat obligació legal. Únicament podran ser comunicades les dades personals dels interessats que sol·licitin rebre comunicacions comercials relacionades amb els nostres partners i empreses col·laboradores. En aquest cas, les dades dels interessats seran comunicats a aquelles empreses amb la finalitat d'informar-los de promocions i ofertes exclusives.

Conservació
Les dades personals facilitades per l'usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservats mentre el interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l'usuari enviï les seves dades personals per a participar en processos de voluntariat de la REAL FEDERACIÓN ESPPAÑOLA DE HOCKEY, les dades seran tractades per gestionar la seva participació en presents i futures activitats conservant-durant un període màxim de cinc anys des de l'últim voluntariat.

Quan l'usuari envieu la informació per contactar amb la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar responsabilitats del tractament.

Dades de trànsit, estadístiques i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

Drets
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que li identifiqui dirigit a REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY, C/ SEGOVIA, 71 LC. - A - 28005 MADRID (Madrid). Correu electrònic: competicion@rfeh.es. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors
Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a certs continguts.

Avís Legal

Identificació
En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY, l'informa que les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web terrassa2022.com
Denominació: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY
Domicili: CL SEGÒVIA, 71 LC. - A 28005 MADRID
Telèfon: 913541386
E-mail: dpo@rfeh.es
CIF: Q2878022I
Inscripció registral: Registre d'Associacions Esportives de el Consell Superior d'Esports Núm. 25 de identificació, el dia 10 de maig de 1994.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquest lloc web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a REAL FEDERACIÓ ESPANYOLA DE HOCKEY i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY.

L'accés a la pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY, llevat que s'estableixi expressament el contrari.

Condicions d’us
L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització de la mateixa per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a seva distribució, transformació o comunicació.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació ia no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària a el contingut d'aquest Avís Legal.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Enllaços a altres webs
Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per FEDERACIÓ ESPANYOLA D'HOQUEI, per això, no es fa responsable dels continguts de aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, el usuari renuncia expressament als furs que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de MADRID.